Ørestad Nord

Re-branding

Ørestad Nord er Ørestads ældste bydel, hvor blandt andet Tietgenkollegiet, DR Byen og Københavns Universitet Amager ligger. Som et led i at synliggøre muligheder for attraktive boformer og tiltrække flere unge til stedet, udviklede vi en fælles dynamisk identitet for bydelen. For at understøtte logonavn og træk har vi samtidig skabt brochuremateriale der informerer om begiveheder i nærområdet.